Nails Today Show

Di Ái Hồng Sâm

Chương trình Nails Today Show mang đến những kiến thức, thông tin và kinh nghiệm hữu ích về ngành Nails. Ngoài ra, Salon Remodeling giúp quý vị trang trí lại tiệm Nail của mình với những package tiết kiệm và sang trọng từ công ty Lexor. Host: Di Ái Hồng Sâm